Může sport pomáhat dobrým věcem?

Ve spoluprá­ci s FK Teplice se 13. pros­ince 2018 od 11 hodin uskuteční před­náš­ka CSR a sportovní mar­ket­ing — Může sport pomáhat dobrým věcem? na Ped­a­gog­ické fakultě UJEP ve velké aule (CA-NA). Mezi před­náše­jící patří dr. Jakub Bažant, dr. Petra Bažan­tová, dr. Závoz­da, dr. Sehnal, ing. Hynek, p. Kovařík, dr. Kunz a p. Horochovská.