Uzamčený svět

Cílem přednášky je seznámit posluchače s činností Vězeňské služby České republiky nejen jako bezpečnostního sboru, ale též jako instituce, která plní významnou roli v procesu resocializace pachatelů trestných činů. V rámci přednášky budou posluchači seznámeni s tím, jak funguje současný penitenciární systém a zda je tento schopen odsouzeného napravit tzn. modifikovat jeho nesprávně nastavené vzorce chování. V poslední části přednášky budou představeny na třech kazuistikách terapeutické aktivity aplikované ve Vazební věznici v Teplicích, které cíleně směřují k nápravě odsouzeného.

Vrchní rada
plk. Mgr. Petr Blažek
Regionální ředitel a ředitel Vazební věznice Teplice

Událost na Facebooku