Hudební výchova ve 21. století

Katedra hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem a Společnost pro hudební výchovu České republiky Vás srdečně zvou k účasti na mezinárodní konferenci s názvem

Konference se koná při příležitosti 85. výročí založení Společnosti pro hudební výchovu. Jak už z názvu vyplývá, cílem konference je analýza současného stavu a nástin budoucího vývoje předmětu hudební výchova. Proto jsme zvolili následující témata:

  • Hudební výchova ve 21. století a její cíle
  • Role multimédií v hudební výchově
  • Současná a budoucí podoba vzdělávání učitelů hudební výchovy
  • Formální a neformální hudební výchova
  • Příklady dobré a inspirativní praxe

Konference je určena pro učitele hudební výchovy na všech stupních (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VŠ)

Pro přihlášení na konferenci prosím vyplňte elektronický dotazník na webu http://hv3000.cz/