Novinky

21. 10. 2022

Výsledky doplňovacích voleb do studentské komory AS PF UJEP

Volební komise se v souladu s čl. 4 Volebního řádu AS PF UJEP usnesla, že v rámci doplňovacích voleb byl do studentské komory AS PF UJEP zvolen: Jiří Kořen, 2. ročník, Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání Náhradníci (nezvolení kandidáti, ...

20. 10. 2022

Shromáždění akademické obce PF UJEP

Předsedkyně AS PF UJEP svolává shromáždění akademické obce Pedagogické fakulty, které se bude konat ve středu 9. 11. 2022 v 15h v aule J. Kubisty. V rámci shromáždění  bude představen program kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP v Ústí nad Labem, pro...

12. 10. 2022

Výběrová řízení na pozice akademických pracovníků

Na základě nedávného úspěchu zakázky k realizaci smluvního výzkumu, vyhlašuje Pedagogická fakulta výběrové řízení na tyto pozice:   Odborný asistent/ka Pedagogické fakulty Odborný asistent/ka, docent/ka se zaměřením na Speciální/Sociální pedago...

11. 10. 2022

GRATULUJEME

Pedagogická fakulta uspěla a získala historicky první zakázku na realizaci smluvního výzkumu. Jeho zadavatelem je Ústecký kraj. Výsledky výzkumných aktivit realizovaných Katedrou speciální a sociální pedagogiky a Centrem pro sociální inovace a inkluzi ...

22. 9. 2022

Podepsání imatrikulačního slibu

Žádáme studenty 1. roku studia bakalářského a dlouhého magisterského studia v prezenční formě, aby se v průběhu října 2022 dostavili v úředních hodinách na studijní oddělení PF k podepsání IMATRIKULAČNÍHO SLIBU. Mgr. Jana Bláhová, stud. oddělení...