Novinky

23. 12. 2019

Děkan PF přeje všem veselé Vánoce a šťastný nový rok

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti, dovolte mi, prosím, abych vám všem popřál šťastné a veselé prožití vánočních svátků a mnoho sil, nadšení a odhodlání do nového roku. Přeji vám hlavně klid a mír v duši, zasloužený odpočinek a...

2. 12. 2019

Shromáždění Akademické obce a udílení Cen děkana

Všichni studenti a zaměstnanci fakulty jsou srdečně zváni na shromáždění Akademické obce Pedagogické fakulty UJEP spojené se slavnostním ceremoniálem udílení Cen děkana PF UJEP, které svolává předseda AS PF UJEP na středu 11. 12. 2019 od 14:00 h v Aule...

2. 12. 2019

Profesorka Čechová obdržela Cenu Milady Paulové

Ve středu 27. října se v budově Senátu Parlamentu České republiky konalo slavnostní předávání cen MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019. Mezi oceněnými byla i naše dlouholetá kolegyně z katedry bohemistiky, významná osobnost česk...

8. 11. 2019

Neváhej a vystřel do zahraničí s penězi od Erasmu

Chcete v letním semestru ak. roku 2019/20 studovat nebo pracovat v zahraničí s finanční podporou programu Erasmus+, ale nestihli jste si podat přihlášku? Nevadí, máte druhou možnost, tak neváhejte. Přihlásit se můžete do 26. 11. 2019 do 10:00 h. Ale po...

6. 11. 2019

Volby do AS PF UJEP a zástupců PF do AS UJEP pro období 2020-2022

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS PF UJEP“) vyhlásil v souladu s Čl. 2, odst. 1 Volebního řádu AS PF UJEP volby do AS PF UJEP pro funkční období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. Akademický senát...