Příkazy děkana - neplatné

Platné příkazy děkana | Neplatné příkazy: