Doc. Ondřej Sládek (ÚČL AV ČR – PedF MU v Brně): Soudobé perspektivy strukturalismu v myšlení a vyučování o literatuře