Doc. Ondřej Sládek (ÚČL AV ČR – PedF MU v Brně): Soudobé perspektivy strukturalismu v myšlení a vyučování o literatuře

Pozvánka na přednášku a zároveň doktorský seminář:

Doc. Ondřej Sládek (ÚČL AV ČR – PedF MU v Brně): Soudobé perspektivy strukturalismu v myšlení a vyučování o literatuře
datum: 19. březen 15:30
místo: učebna 227
formát: Doktorský seminář / přednáška pro studenty magisterského a bakalářského studia.

Plakátek na akci zde: