Přednáška prof. Slavomíra Ondrejoviče (Fragmenty zo slovenskej jazykovedy a jej highlighty)