doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D.

  • docent (KPR PF)
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: HO-211
  • Telefon: +420 475 282 157
  • E-mail:
Pozice: docent (KPR PF)
Kontakt: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  kancelář č. 211
Telefon: 47528 - linka: 2157
Další kontakt: ------
E-mail: ivana.brtnova-cepickova@ujep.cz
Konzultační hodiny:

Letní semestr

Út: 10:00–12:00 Hoření;             
St: 11:00–12:00 Hoření
     
 

Působí na Pedagogické fakultě UJEP od roku 1991, katedra preprimárního a primárního vzdělávání. V současné době zastává funkci proděkanky pro vědu a tvůrčí činnost. Je členkou oborové rady doktorského studijního programu Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání. Podílí se na řešení řady projektů zaměřených na aktuální problematiku didaktiky přírodovědných a společenskovědních předmětů. Zabývá se též tvorbou metodických materiálů pro realizaci badatelských aktivit žáků.