Zápisy z porad vedoucích pracovníků

Zápisy z kolegií děkana PF UJEP a z porad s vedoucími pracovníky PF UJEP jsou k dispozici po písemném vyžádání v sekretariátu děkanátu PF.