Katedra tělesné výchovy a sportu

Přijímací řízení

 Základní informace

 
 • Termín podání přihlášek:      do 31. března 2018 bakalářské a magisterské studijní programy
 • Termín přijímacích zkoušek:      16. - 20. 4. 2018 praktické zkoušky z hudební výchovy, tělesné
                                                                             výchovy a výtvarné výchovy
                                                  18. - 22. 6. 2018 písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny
                                                                             ostatní bakalářské, magisterské a doktorské studijní
                                                                             programy/obory, náhradní praktické přijímací zkoušky
  Poplatek za přijímací řízení:     500,- Kč (tištěná i elektronická přihláška)
  Název účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
  Účet: 100200392/0800Název banky: Česká spořitelna a.s.
 • Konstantní symbol: 0308 (platba převodem)
  0379 (platba poštovní poukázkou)
  Variabilní symbol pro e-přihlášku: 430509
  Variabilní symbol pro papírovou přihlášku: 430509
  Specifický symbol: U elektronické přihlášky vygeneruje systém automaticky
  U papírové přihlášky se jako specifický symbol použije prvních 6 čísel rodného čísla uchazeče
  Převodová pošta: 400 01 Ústí nad Labem
  (Při elektronické přihlášce platba pouze převodem.)                                               

KTVS - Přijímací řízení pro akademický rok 2018/19