Centrum jazykové přípravy

Organizace výuky

 

Předmět Cizí jazyk A - vyšší úroveň

(podle typu studia jde o A I, A II, A III a A IV, nebo nově Angličtina či Angličtina vyšší)

Předmět Cizí jazyk A je nabízen ve dvou hlavních jazycích: angličtině a němčině, v omezeném množství jsou nabízeny i další jazyky. Doporučujeme, aby pro tuto zkoušku z jazyka volil student ten jazyk, který ovládá nejlépe. V současné chvíli se student PS vždy zapisuje A I (povinný seminář ukončený zápočtem) a AII – zkouška (v rozvrhu není dán časoprostor pro výuku). U některých oborů je dle studijního programu jiná varianta absolvování zápočtu – a to vícesemestrové (např. OR, PHOHŽ, sociální pedagogika).

Váš studijní plán Vám navrhne dobu, kdy jazyk studovat. Centrum jazykové přípravy se snaží pracovat ve shodě s tímto plánem, ale může se i drobně lišit – v takovém případě vyčkejte prosím na ten semestr, kdy je jazyk vypisován (důvody bývají v personálním zaštítění kurzů).

U kurzů označených římskými číslicemi se předpokládá logická návaznost úrovní. Též ke zkoušce lze přistoupit až po splnění zápočtu.

Podmínky pro zápočet u denních studentů jsou nejčastěji pravidelná aktivní účast v semináři (70 %), samostatná příprava, práce / prezentace, splnění 2 - 3 dílčích testů.

Odborný text k ústní zkoušce můžete vyhledat na stránkách Vědecké knihovny UJEP:

https://knihovna.ujep.cz/index.php/informacni-zdroje-vk/elektronicke-zdroje

 

Předmět Cizí jazyk B - nižší úroveň

(podle typu studia jde o B I, B II ad.)

Předmět Cizí jazyk B je nabízen ve všech vyučovaných jazycích. U jazyka italského a polského jsme schopni zajistit vyzkoušení z jazyka, v současné době ale tyto jazyky z ekonomických důvodů nevyučujeme.

Student volí jazyk nižší úrovně (B), pokud mu to ukládá studijní program (event. ze zájmu). Je-li mu tento kurz nařízen programem, pak nemůže tento jazyk nižší úrovně být totožný s jazykem, který student splnil (bude plnit) na úrovni A (vyšší).

U některých programů (PHOHŽ, sociální pedagogika ad.) jsou dva jazyky podmínkou pro absolvování studií, pro tyto obory je zároveň ke studiu jazyka na nižší úrovni povinná účast v seminářích (z toho také student získává zápočet dle platných pravidel pro splenění zápočtu). U jiných oborů Stag nabízí studentům jen B II, tedy zkoušku z jazyka, a k této se student může připravovat v kurzech, které CJP vypisuje a organizuje, ale účast není podmínkou. Student též může přicházet až k samotné zkoušce, náležitě připrave dle informací na webu CJP:

U některých oborů je dle studijního programu jiná varianta absolvování zápočtu – a to vícesemestrové (např. OR, PHOHŽ, sociální pedagogika).

Váš studijní plán Vám navrhne dobu, kdy jazyk studovat. Centrum jazykové přípravy se snaží pracovat ve shodě s tímto plánem, ale může se i drobně lišit – v takovém případě vyčkejte prosím na ten semestr, kdy je jazyk vypisován (důvody bývají v personálním zaštítění kurzů).

Upozorňujeme dále, že Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP ve spolupráci s Centrem jazykové přípravy PF UJEP může v případě dostatečného zájmu studentů otevřít intenzivní jazykové kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny, které jsou určeny studentům, kteří nemají přímou výuku cizích jazyků (KS) a potřebují si upevnit své jazykové dovednosti k zápočtu a ke zkoušce z cizího jazyka v rámci svých studijních programů. Kurzy s dotací 40 (lze i varianta s 16) vyučovacích hodin garantované a vyučované pracovníky CJP probíhají ve formě

jedno-semestrového kurzu (pátky odpol. nebo soboty),
intenzivního týdenního kurzu,
intenzivního (dvou-)víkendového kurzu.
Bližší informace o kurzech naleznete na stránkách Centra celoživotního vzdělávání PF UJEP.