Příkaz č. 2/2019 Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií pracovišti PF UJEP v období od 11. 3. 2019 do 31. 12. 2019

Platnost a účinnost od 11. 3. 2019 do 31. 12. 2019