„Krásnou literaturu a divadlo nahradila média,“ uvedl na přednášce jazykovědec Slavomír Ondrejovič

Vzácnou návštěvu ze Slovenska přivítala naše katedra bohemistiky ve středu 17. dubna 2019. O slovenském jazyce přijel přednášet významný česko-slovenský sociolingvista, překladatel a historiograf jazykovědy prof. Slavomír Ondrejovič. Přítomné obohatil nejen svými znalostmi a bohatými zkušenostmi ze země našich sousedů i z nejrůznějších států světa, ale rovněž publikací Slovenský jazyk a jazyky na Slovensku, jejíž četné výtisky přítomným v místnosti S1věnoval. „Kromě toho všeho, co jste o mně řekl , jsem byl také kapitánem fotbalového mužstva,“ řekl s úsměvem prof. Ondrejovič směrem k doc. Patriku Mitterovi, který se ujal úvodního slova a představení milého hosta.

chevron-right chevron-left

Pak už následovala hodinová přednáška o postavení slovenského jazyka v evropském i světovém prostoru, ale rovněž o současných tendencích, jež ho ohrožují. „Dnes už jsou pro uživatele jazyka vzorem hlavně média, nikoli krásná literatura či divadlo,“ upozornil na neblahý vývoj prof. Ondrejovič, který za své profesní zásluhy získal mnoho ocenění, v roce 2003 například i Medaili prezidenta Slovenské republiky. „Za jazykovědu nelze získat Nobelovu cenu. Ale například ve Velké Británii byli lingvisté povýšeni do šlechtického stavu,“ uvedl prof. Ondrejovič a v následné diskusi už odpovídal i na zvídavé dotazy přítomných pracovníků katedry a studentů. Děkujeme tímto za inspirativní návštěvu a zdravíme na Slovensko!

Kristián Šujan