Výuka Syntaxe I pro kombinované studium

V kurzu Syntax I KBO/7242 dochází k záměně výukových bloků dr. Janovce a Mgr. Zušťákové. Cvičení tedy proběhne tento pátek 24. 2., zatímco přednáška se přesouvá na 25. 3. Hodiny ve STAGu zůstávají stejné, mění se pouze jejich obsah.