Promoce na Pedagogické fakultě UJEP

Promoce Pedagogické fakulty UJEP pro rok 2019 jsou již úspěšně za námi.
Pedagogická fakulta přeje všem svým čerstvým absolventům úspěšný start do pracovního života.
Těšíme se také na ty z Vás, kdo se k nám v září vrátí na navazující studium.

Fotky z většiny promocí UJEP se budou průběžně objevovat na webu Klubu absolventů UJEP (https://www.ujep.cz/cs/klub-absolventu).
Nezapomeňte se do něj registrovat.