Změna názvu pracoviště – Jazykové centrum

Centrum jazykové přípravy (CJP) bylo přejmenováno na Jazykové centrum (JC). Tato změna vešla v platnost dne 1. 1. 2020.

webová stránka centra – zde