Pozvánka na konferenci Katedry preprimárního a primárního vzdělávání

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na vědeckou konferenci: Natural and cultural aspects of pre-primary and primary education.

Konference proběhne 22. 10. 2020 na půdě Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pod záštitou  Katedry preprimárního a primárního vzdělávání a Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogické fakulty Katolícké univerzity v Ružomberku.

Podrobné informace naleznete v příloze, popřípadě je možné využít e-mailové adresy kpr.ujep@gmail.com.

Těšíme se na Vaši účast.
Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

 

Pozvánka na akci k dispozici zde.