Možnosti konání pedagogických praxí v LS 19/20 – učitelská studia 1. st ZŠ, 1. st ZŠ SPEC, MŠ a učitelství 2. st a SŠ

Vážené studentky a vážení studenti, vzhledem k současné situaci, vycházeje z příkazu rektora 1/2020 a doporučení děkana PF UJEP stanovujeme podmínky a možnosti konání praxí a jejich možné náhrady v rámci dobrovolnických činností.

V současné době uzavření ZŠ nabízíme možnost absolvovat praxi formou dobrovolnických činností -hlídání dětí spojené s výukou v dětských skupinách pro zaměstnance zdravotnických zařízení či dalších organizací a firem a dále nabídky pro distanční formy výuky na školách.

Oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika, pokud dojde k povolání studentů k výkonu sociálních služeb, bude praxe započtena na základě tohoto ustanovení automaticky.

V případě, že zvolíte dobrovolnické práce jako náhradu praxe, tak k zápočtu nahrajete do stagu buď potvrzení dobrovolnické práci od organizace, anebo čestné prohlášení od jednotlivce (stačí ručně napsané prohlášení s podpisem – není formulář). Na základě tohoto Vám bude následně zápočet uznán.

Máte dále možnost kontaktovat vedení našich fakultních a spolupracujících škol a škol v místě vašeho bydliště s nabídkou pomoci v rámci distančního vzdělávání žáků. Po té byste opět nahráli do stagu potvrzení vedení školy, odpovídající níže uvedenému rozsahu u jednotlivých praxí (stačí ručně napsané prohlášení s podpisem – není formulář).

Samozřejmě stále zůstává možnost vykonat praxi v rámci následně upraveného harmonogramu akademického roku, kde praxe budou mít individualizované termíny.

Praxe CPP/4205 studenti mohou mít z větší části vykonanou a odevzdat portfolio do stagu, hodnocení praxe je možné nahrát bez razítka školy. Pokud nemáte praxi kompletně vykonanou lze doplnit 10 hodinami výše uvedených činností či následně vykonat v možném náhradním termínu.

Praxe CPP/4022 studenti konali individuálně a mohou jí mít již splněnou a odevzdat portfolio do stagu, hodnocení praxe je možné nahrát bez razítka školy. Pokud nemáte praxi kompletně vykonanou lze doplnit 10 hodinami výše uvedených činností či následně vykonat v možném náhradním termínu.

Praxe CPP/400530 hodin distančního vzdělávání žáků na vybrané škole (podíl na realizaci distančních opor, vlastní distanční výuce, kontrolách úkolů dle požadavků a dispozic konkrétní školy) dobrovolnických činností (hlídání dětí spojené s výukou v dětských skupinách).

Praxe CPP/ 4001, 4002, 4007, 402320 hodin distančního vzdělávání žáků na vybrané škole (podíl na realizaci distančních opor, vlastní distanční výuce, kontrolách úkolů dle požadavků a dispozic konkrétní školy) dobrovolnických činností (hlídání dětí spojené s výukou v dětských skupinách).

Praxe CPP/420620 hodin distančního vzdělávání žáků na vybrané škole (podíl na realizaci distančních opor, vlastní distanční výuce, kontrolách úkolů dle požadavků a dispozic konkrétní školy) dobrovolnických činností (hlídání dětí spojené s výukou v dětských skupinách).

Praxe Učitelství pro 2. st ZŠ a SŠ na PF30 hodin distančního vzdělávání žáků na vybrané škole (podíl na realizaci distančních opor, vlastní distanční výuce, kontrolách úkolů dle požadavků a dispozic konkrétní školy) dobrovolnických činností (hlídání dětí spojené s výukou v dětských skupinách). Potvrzení o vykonané náhradní praxi ve stanoveném rozsahu, jako podmínku zápočtu, odevzdávejte proděkanovi pro studium a praxe PF UJEP. U studentů oborů pod PřF a FF, kontaktujte své oborové didaktiky, kteří Vám stanoví podmínky vykonání praxe, či náhradní možnosti.