Oznámení vedení fakulty – důležité informace

Milé studentky, milí studenti, přinášíme vám informace týkající se toho, jaké změny vás čekají v období od 20. dubna 2020. Jak asi víte, Vláda ČR přistoupila k uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních. Co z toho pro vás vyplývá?

 1. Podle Nouzového harmonogramu PF UJEP končí výuka v posledním ročníku studia bakalářských i magisterských studijních programů dne 14. 4. 2020. Uvolnění opatření se tedy již nebude týkat výuky v posledním ročníku studia bakalářských i magisterských studijních programů.

 2. Od 20. 4. 2020 je možné vykonávat individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole pro studenty v posledním ročníku studia; vždy do max. počtu 5 studentů. V našem případě lze z oněch „individuálních aktivit“ uvažovat především zkoušení (ale pouze studentů v posledním ročníku studia – tím se myslí 3+ u Bc. studijního programu, 2+ u NMgr. studijního programu a 5+ u Mgr. studijního programu), abyste mohli tzv. „uzavřít index“ a jít ke státnicím.

 3. Dále je možné realizovat individuální konzultace týkající se např. kvalifikačních prací (termín pro jejich odevzdání je 29. 5. 2020).

 4. Je možné konat státní doktorské a rigorózní zkoušky. Předpokládáme, že SZZ pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů proběhnou až v termínech daných Nouzovým harmonogramem. U těchto aktivit je nutné dodržet hledisko maximálního počtu 5 studentů. Je tedy možné psát třeba klauzurní práce na KBOH, ale jen ve skupinkách po max. 5 studentech.

 5. Od 20. 4. 2020 lze vykonávat také umělecké a praktické aktivity, případně praxe, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, popř. dokončení bakalářských, diplomových nebo disertačních prací. Samozřejmě pokud to umožní vnější podmínky např. v případě odborných praxí.

 6. Od 20. 4. 2020 jsou umožněny individuální návštěvy knihoven a studoven pro studenty všech ročníků (nikoliv tedy jen těch posledních), ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury. Realizovat prezenční výpůjčky a studovat přímo ve studovnách není dosud možné. To se týká i katedrových studoven.

 7. Účast na aktivitách vymezených v předcházejících bodech bude povolena za těchto podmínek:

 • Účastníci (akademici i studenti) musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

 • U vstupu do zkušební či konzultační místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou.

 • Povinná je ochrana horních cest dýchacích ( = rouška, respirátor apod.) u akademiků i studentů.

 • Osoby nesmí podléhat karanténě.

 • Studenti podepíší prohlášení o bezinfekčnosti.

 1. Organizační opatření:

 • Na výše uvedené aktivity se dostavíte ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, budete rozděleni do menších skupin max. 5 osob.

 • Zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení jednoho studenta v daném časovém rozmezí.

 • Po oznámení výsledků zkoušky neprodleně opustíte budovu.