Oznámení vedení fakulty – Usnesení Vlády ČR č. 455

Milé studentky, milí studenti,

možná jste zaregistrovali informaci ministra zdravotnictví ze dne 23. 4. 2020, že od 27. 4. 2020 dojde k otevření vysokých škol. To vyjádření bylo poněkud zkratkovité a nepřesné. Podle Usnesení Vlády ČR č. 455 zveřejněného ve Sbírce zákonů č. 197/2020, je ve speciálních případech a za splnění přesně stanovených podmínek s účinností od 27. dubna 2020 umožněna osobní přítomnost studentů všech roků studia (tedy nikoliv už pouze studentů v posledních ročnících studia) na konzultacích, některých praxích, specifických formách výuky a zkouškách na vysoké škole. V žádném případě není povolena „hromadná výuka“, jak se objevilo v některých médiích. Platí následující možnosti a omezení:

 1. Od 27. 4. 2020 je možné vykonávat individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole pro studenty všech roků studia; vždy však do max. počtu 5 studentů. V našem případě lze z oněch „individuálních aktivit“ uvažovat především individuální konzultace s vyučujícími a zkoušení spojené s plněním kontrol studia.

 2. Je možné konat státní doktorské a rigorózní zkoušky. Předpokládáme, že SZZ pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů proběhnou až v termínech daných Nouzovým harmonogramem. U těchto aktivit je nutné dodržet hledisko maximálního počtu 5 studentů. Je tedy možné psát třeba klauzurní práce na KBOH, ale jen ve skupinkách po max. 5 lidech v místnosti.

 3. Od 27. 4. 2020 lze vykonávat také umělecké a praktické aktivity, případně praxe. Samozřejmě pokud to umožní vnější podmínky např. v případě odborných praxí.

 4. Od 27. 4. 2020 jsou umožněny individuální návštěvy knihoven a studoven pro studenty všech ročníků, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury. Realizovat prezenční výpůjčky a studovat přímo ve studovnách není dosud možné. To se týká i katedrových studoven.

 5. Účast na aktivitách vymezených v předcházejících bodech bude povolena za těchto podmínek:

 • Účastníci (akademici i studenti) musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 • U vstupu do zkušební či konzultační místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou.
 • Povinná je ochrana horních cest dýchacích ( = rouška, respirátor apod.) u akademiků i studentů.
 • Osoby nesmí podléhat karanténě.
 • Studenti podepíší prohlášení o bezinfekčnosti.
 1. Organizační opatření:
 • Na výše uvedené aktivity se dostavíte ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, budete rozděleni do menších skupin max. 5 osob.
 • Zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení jednoho studenta v daném časovém rozmezí.
 • Po oznámení výsledků zkoušky neprodleně opustíte budovu.