#PFpomáhá – nábor dalších dobrovolníků

Všichni jste jistě zaznamenali postupné uvolňování vládních nařízení spojených s karanténními opatřeními. Toto uvolnění se pochopitelně dotklo i školství a některé doposud zavřená, případně provozně velmi omezená školská zařízení, opět ožívají.

Problém je, že řada dětí do škol nastoupí, ale řada učitelů ne, protože patří do rizikové skupiny ve zvýšené míře ohrožené koronavirovou infekcí. Proto se obracíme na vás s prosbou o výpomoc. Momentálně koordinujeme s magistrátem města Ústí nad Labem program dobrovolnické pomoci v mateřských školách, kde je našich studentek a studentů teď nejvíce zapotřebí. Těší nás, že po dlouhé době můžeme našim dobrovolníkům ve větší míře nabídnout dobrovolnickou činnost pedagogického charakteru. Pokud máte zájem se do programu #PFpomáhá přihlásit, řiďte se, prosím, instrukcemi v přiložené aktualitě.

Může se stát, že v dohledné době zkontaktováni nebudete (vlivem malé poptávky ve vámi zvoleném regionu apod.). Registrací však pomůžete vytvořit databázi ochotných a nadšených dobrovolníků, kteří jako bonus již prošli (nebo právě prochází) pedagogickou přípravou a můžeme díky tomu našemu regionu nabídnout kompetentní pedagogický personál na výpomoc tam, kde hrozí krize. Dobrovolnické aktivity v mateřských školách vám následně mohou být uznány jako předměty pedagogické praxe.