Příkaz děkana č. 3/2020 Zdravotní způsobilost ke studiu ve studijních programech zaměřených na tělesnou výchovu a sport

Platnost od 1. 7. 2020.