Příkaz děkana č. 5/2020 Evidence příchozích návštěv do všech budov PF UJEP

Platnost od 15.9. 2020.