Příkaz č. 2023/1 Organizační řád PF UJEP

Tento Organizační řád PF UJEP nabývá platnosti dne 1. 3. 2023 a ruší v plném rozsahu původní organizační řád, resp. příkaz děkana PF č. 1E/2019 z 24. 11. 2020.

ke stažení zde.