Dlouhodobá nepřítomnost studijní referentky

Od 5. 10. 2020 bude paní referentka Věra Burešová dlouhodobě nepřítomna na studijním oddělení.

Po dobu její nepřítomnosti přebírají péči o její studenty ostatní referentky podle následujícího rozpisu oborů:

Jana Špinarová – TVS PS, TVS KS

Jana Bláhová – bakalářské kombinace oborů s TV, Speciální pedagogika – poradenství, 3. a 4. rok

Dagmar Lukačiková – SPZD PS, SPZD KS, kombinace oborů s TV v navazujícím studiu

Anita Boháčová – Speciální pedagogika – intervence, PS, KS

Alena Picková – evidence čestných prohlášení