PF pomáhá – nábor dobrovolníků a zájemců o doučování online

Vážené studentky, vážení studenti,

Pedagogická fakulta UJEP reaguje na nastalou situaci a otevírá nábor dobrovolníků v rámci projektu PF pomáhá. V rámci našeho kraje se snažíme maximálně vypomoci, proto organizujeme dvě základní roviny, ve kterých můžete vypomoci tam, kde je nyní nejvíce potřeba.

  • Studenti neučitelských i učitelských mohou zájemce doučovat, či pomáhat s plněním domácích úloh z online výuky (vše probíhá on-line) přes Google meet. Aprobace, které hledáme, můžete najít na přiloženém odkazu.

Chci doučovat a dozvědět se více informací, jak se zapojit. Rovněž zde dole na odkazované stránce najdou informace rodiče/žáci, kteří doučování poptávají.

 

Tato činnost je honorována stipendiem 150Kč.- za 60 minut výuky. Více informací o průběhu doučování a jak se zapojit naleznete rovněž na přiloženém odkazu v popisu. U studentů doučujících pedagogiku a psychologii se předpokládá doučování žáků středních škol pedagogického zaměření. Doučovat žáky a studenty mohou, v případě poptávky, studenti učitelských i neučitelských oborů.

 

  • Studenti neučitelských i učitelských oborů se mohou rovněž přihlásit, jakožto dobrovolníci, kteří budou nasazováni tam, kde státní složky přestanou nápor spojený s nouzovým stavem zvládat. Dobrovolnictvím můžeme zamezit státu a kraji k využití pracovní povinnosti všech studentů, čehož se již začíná využívat. Primárně se bude jednat o výpomoc v nemocnicích, kde budete mít přidělené ochranné pomůcky. Tato činnost se dá u neučitelských oborů (kromě Speciální pedagogiky) uznávat jako praxe. Více informací se dozvíte na přiloženém odkazu.

Děkujeme všem studentům a studentkám, které se rozhodnou v této nelehké době aktivně pomáhat naší společnosti, čímž se buduje dobré jméno nejen naší fakultě a univerzitě, ale také celému vysokoškolskému vzdělávacímu systému.

Chci pomáhat a dozvědět se více informací, jak se zapojit.