Zpráva o činnosti PF UJEP – 2020

Byla zveřejněna Zpráva o činnosti PF UJEP za rok 2020.

Zpráva je veřejně k dispozici zde.