Příkaz děkana č. 1E/2019 Organizační řád Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem

Platnost od 1. 12. 2020.