PF pomáhá – obnovení projektu studentského doučování

Vedení Pedagogické fakulty UJEP obnovilo projekt PF pomáhá, který úspěšně fungoval koncem minulého roku.

V rámci tohoto projektu nabízí fakulta doučování žáků základních a středních škol zdarma s tím, že studenty, kteří se na této činnosti podílejí, odměňuje sama fakulta.

Rodiče (žáci) i studenti, kteří by měli zájem podílet se/využít nabídky tohoto projektu, mohou najít detailní informace zde.