Příkaz děkana č. 2A/2019 Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií pracovišti PF UJEP

Tento příkaz platí pro finanční rok 2021, resp. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.