Rozpis druhého kola přijímacího řízení na PF UJEP a náhradní termíny z prvního kola

Rozpis je k dispozici zde.