Za studiem či praxí do zahraničí s finanční podporou programu Erasmus+ (i mimo Evropu)

Neváhejte a využijte nabídku studovat či pracovat v letním semestru 2021/22 v zahraničí s finanční podporou programu Erasmus+. Přihlásit se může na:

studijní pobyty v rámci programových zemí:
1) dlouhodobé mobility (Bc., N/Mgr., PhD.)
2) krátkodobé mobility doktorandů

praktické stáže:
1) dlouhodobé mobility (Bc., N/Mgr., PhD.) v rámci programových zemí
2) krátkodobé mobility doktorandů
3) dlouhodobé mezinárodní mobility (Bc., N/Mgr., PhD.)

Přehledné informace k programu Erasmus+ naleznete v dokumentu „Erasmus ve zkratce“.

Od naší fakulty získáte kromě financí z Erasmu ještě mimořádné stipendium 2.500 Kč za každý měsíc zahraničního pobytu.
Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou či s dětmi nebo závislými osobami mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.