Příkaz děkana číslo č. 2/2021 Organizační zajištění evidence pracovníků PF UJEP neočkovaných proti COVID-19

Platnost a účinnost od 26. 11. 2021 po dobu platnosti relevantních vládních nařízení.