Prodloužení přijímání přihlášek na CCV PF UJEP

E-přihlášky k celoživotnímu vzdělávání na akademický rok 2022/2023 můžete podávat do 20. 8. 2022, kromě programu SPV U – učitelé, kde platí termín do 30. 6. 2022.

Přihlášky VPR, SRS a SAP lze podávat až do 31.10.2022.

(fakulta má značení: PFC)

V prostředí e-přihlášky najdete informaci o dokladech, které k jednotlivým programům požadujeme. Ty zasílejte poštou pouze v tištěné formě spolu s vytištěnou e-přihláškou.

CV ani motivační dopis nepožadujeme v žádné formě. Administrativní poplatek za registraci přihlášky je v kterékoli fázi přijímacího řízení nevratný.

Souběhové studium Sport a zdraví: pouze pro uchazeče, kteří v daném akademickém roce aktuálně absolvovali přijímací řízení na PF, ale nebyli přijati pro vysoký počet uchazečů.

Pro možnost přihlášky do krátkodobých kurzů a do programů k získání kompetencí ke specializovaným činnostem nás kontaktujte.