Doplňovací volby do studentské komory AS PF UJEP pro období do 31. 12. 2022

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS PF UJEP“) vyhlásil v souladu s čl. 4, odst. 1 Volebního řádu AS PF UJEP doplňovací volby do studentské komory AS PF UJEP pro funkční období do 31. 12. 2022.

Harmonogram doplňovacích voleb

  • Návrh kandidátů na členství ve studentské komoře AS PF UJEP mohou předkládat pouze členové Akademické obce PF UJEP v období od 20. září do 5. října 2022 – do 12:00 hod. Volební komise akceptuje pouze písemné a úplné návrhy na předepsaném formuláři doručené na podatelnu PF UJEP (recepce budovy České mládeže) v uzavřené obálce nadepsané: „Doplňovací volby do SK AS PF UJEP, k rukám předsedy volební komise“. Formuláře jsou ke stažení na odkazu níže na této stránce.
  • Z platných podaných návrhů na kandidáty SK AS PF UJEP se zřizuje kandidátní listina. Kandidátní listina bude od 10. do 19. října 2022 zveřejněna na úřední desce PF UJEP a na této stránce.
  • Doplňovací volby se konají dne 19. října 2022 od 11:00 hod. do 17:00 hod. v budovách České mládeže 8 (foyer), Králova Výšina 7 (vstupní hala) a Hoření 13 (vstupní hala).

Kompletní rámcový harmonogram a organizační pokyny jsou ke stažení na odkazu níže na této stránce.

Členové volební komise

předseda: Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.

členové: Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.; Mgr. Jaroslava Jelínková; Mgr. Jana Pavlíková, M.A., Ph.D.; Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.; Olga Hochmanová; Klaudie Kirvelová; Tereza Laliková; Bc. Šárka Studecká; Johana Víchová

 

Formuláře: