Volby zástupců Pedagogické fakulty do Akademického senátu UJEP

Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS UJEP“) vyhlásil v souladu s Čl. 2, odst. 1 Volebního řádu AS UJEP volby zástupců fakult do AS UJEP pro funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025.

Protokol o výsledku voleb
Protokol o výsledku voleb zástupců PF do AS UJEP

Kandidátní listiny a životopisy kandidátů
AS UJEP – kandidátní listina
AS UJEP – životopisy kandidátů

Harmonogram voleb

  1. Návrhy kandidátů PF na členství v AS UJEP mohou předkládat pouze členové Akademické obce PF UJEP v období od 4. do 21. listopadu 2022 do 12.00 hodin. Volební komise akceptuje pouze písemné a úplné návrhy na předepsaném formuláři doručené předsedovi volební komise Mgr. Miloši Makovskému, Ph.D. Formuláře jsou ke stažení na odkazu na této stránce.
  2. Z platných návrhů na kandidáty AS UJEP volební komise sestaví dvě kandidátní listiny – na jedné jsou uvedeni akademičtí pracovníci a na druhé studenti. Kandidátní listiny budou zveřejněny nejpozději dne 27. listopadu 2022 na úřední desce PF UJEP a na webové stránce AS PF UJEP.
  3. Volby se konají dne 5. prosince 2022 od 10:00 do 14:00 hodin v budovách České Mládeže 8, Hoření 13 a Králova Výšina 7 (ve vestibulu budovy v blízkosti recepce), souběžně s volbami do AS PF UJEP.
  4. Kompletní rámcový harmonogram a organizační pokyny jsou ke stažení na odkazu níže na této stránce.

Volební komise
Předseda: Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.
Členové: Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková, Ph.D.; Mgr. Martina Nesládková, MA.; doc. PhDr. Jana Pyšná, PhD.; Bc. Valérie Beránková; Anežka Jorová; Klaudie Kirvelová; Dora Elena Kováčová; Tereza Laliková; Kateřina Štěrbová; Kryštof Valenta; Bc. Adéla Vorbachová

Rámcový harmonogram a organizační pokyny
Harmonogram voleb zástupců PF do AS UJEP

Formuláře
Návrh kandidáta do akademické komory AS UJEP
Návrh kandidáta do studentské komory AS UJEP