Příkaz č. 8/2016

Pravidla pro pořízení záznamů k hodnocení akademických pracovníků PF UJEP do IS HAP