Jednací řád AS PF UJEP

Platný a účinný od 31. 5. 2017