Jednací řád AS PF UJEP

Plat­ný a účin­ný od 31. 5. 2017