Příkaz děkana č. 2/2023- Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií pracovišť PF UJEP

Platnost od 28. 2. 2023 do 31. 12. 2023.