Příkaz děkana č. 3/2023 – Evidence výukových akcí PF UJEP v systému IS STAG

Platnost od počátku letního semestru akademického roku 2023/2024 do odvolání.