Důležitá informace pro studenty zaměřené na tělesnou výchovu a sport

Dne 1. 7. 2020 nabyl v platnost dokument týkající se všech studentů ve studijních programech zaměřených na tělesnou výchovu a sport. Týká se jak studentů budoucích, tak studentů již studujících. Tento dokument je stále platný.

Pokud spadáte do výše uvedené kategorie a dokument zatím neznáte, nastudujte si prosím jeho znění zde – Příkaz děkana č. 3/2020.