Kulatý stůl a debata k sociálnímu bezpečí a rovným příležitostem pro studující na UJEP

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

si Vás dovoluje pozvat na

Kulatý stůl a debata k sociálnímu bezpečí a rovným příležitostem pro studující na UJEP

14. prosince 2023, 13:30 – 16:00

Pedagogická fakulta, Čs. mládeže 8, 5. patro (CS 502)

Facilituje Mgr. Jana Černoušková, společnost JKONCEPT

Zveme studující PF UJEP ze všech stupňů a forem studia na Kulatý stůl a debatu k sociálnímu bezpečí a rovným příležitostem pro studující na UJEP.

Tato akce nabídne prostor pro debatu nad směřováním fakulty i celé univerzity, firemní kulturou a společenskou atmosférou a zázemím pro studující během jejich studia na UJEP.

Můžete se přijít zapojit do diskuze na témata:

  • Směřování univerzity a její vliv na studující, očekávání studujících a jejich role ve změnách
  • Atmosféra a zázemí pro studující na FSE a jak se mohou zapojit do jejího spoluvytváření
  • Genderová témata: genderové stereotypy ve výuce a při studiu
  • Slaďování studijního, pracovního a osobního života
  • Nastavení bezpečného prostředí a hranic v efektivní komunikaci mezi vyučujícími a studujícími
  • Další oblasti a nápady ze strany studujících

Těšíme se na Vaši účast a společnou inspirativní debatu!

Kulatý stůl facilituje Mgr. Jana Černoušková ze společnosti JKONCEPT s. r. o., členka Genderové expertní komory.

Kulatý stůl je realizován v rámci CRP projektu 2023 „Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti“.