Příkaz děkana č. 1/2024- Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií pracovišť PF UJEP

Platnost od 14. 5. 2024 do 31. 12. 2024.