Příkaz č. 1/2006

Doručování rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) ubytovacího stipendia