Příkaz č. 1/2007

Doručování rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) ubytovacího stipendia