Příkaz č. 5/2008

K poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2009/2010