Příkaz č. 2/2009

Pravidla rozpočtové kázně PF UJEP pro finanční rok 2009