Příkaz č. 5/2009

K poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2010/2011